Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022
Social Share:

H ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. σύμβουλοι επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη, παρέχει υπηρεσίες συμβούλου υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων δραστηριότητας στον γεωγραφικό χώρο της Β. Ελλάδας, όπως βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, αστικές εταιρείες, συνεταιρισμοί και ομάδες εργασίας.

Η ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε., είναι γνωστή στην Βόρεια Ελλάδα, ακόμη και πριν από την σύστασή της, μέσα από την σχετική δραστηριότητα των μετόχων και των στελεχών της. Το δυναμικό της εταιρίας αποτελείται από στελέχη, με σημαντική εμπειρία στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Τα στελέχη μας λόγω εμπειρίας και κατάρτισης, διαθέτουν σημαντική ευχέρεια να παρέχουν άμεσες λύσεις για την σωστή υλοποίηση των στόχων σας.

Βασική αρχή της εταίρίας Συμβούλων ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. είναι η πληρέστερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας, παρέχοντας προς αυτούς τις βέλτιστες υπηρεσίες

Δέσμευση της εταιρείας μας αποτελεί:

  1. Η παροχή ποιοτικών, αποτελεσματικών και αποδοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  2. Η ενίσχυση της επιχειρηματικής ευημερίας μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και προστιθέμενης αξίας.
  3. Η συνεχής και συνεπής τήρηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων και αναγκών του πελάτη.
  4. Η διασφάλιση εχεμύθειας και η ασφάλεια προσωπικών δεδομένων του πελάτη.

 

 

 

 

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Εταιρική κοινωνική ευθύνη ΓΡΑΦΕΣ Συμβουλοι ΕπιχειρησεωνΦιλοσοφία του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ είναι να δημιουργήσει θετική επιρροή στην κοινωνία με την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναδεικνύοντας την κερδοφορία και το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η εταιρείας μας βοηθά τις επιχειρήσεις να επιδείξουν δέσμευση για θετική αλλαγή και προωθεί τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Εκπαίδευση

εκπαιδευση ΓΡΑΦΕΣ συμβοθλοι επιχειρησεωνΜέσω της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ συμμετέχει εθελοντικά στην ενίσχυση αξιόλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης που προωθούν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης.