| Email: grafesgrafes.gr| | Email: sym-pansym-pan.gr |

Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16

Διαδικασίες για τον χαρακτηρισμό προϊόντων, παραγωγικών διαδικασιών, υπηρεσιών ως καινοτομικών ΦΕΚ 4653/Β/18-10-2018

Το καθεστώς αποσκοπεί στην καθιέρωση ή ενίσχυση των προϊόντων καινοτομικού χαρακτήρα, καθώς και στην ενσωμάτωση οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών στις παραγωγικές και άλλες διαδικασίες με στόχο τη συνεχή δέσμευση στην καινοτομία ως κεντρική επιλογή των ενισχυόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Κτηριακά:  κατασκευή,  επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων.
 • Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης: κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα - εξοπλισμός έως 7 ετών).
 • Εξοπλισμός: αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Μεταφορά τεχνολογίας
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας: αφορά θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Δαπάνες καινοτομίας: απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μισθοδοσία προσωπικού υψηλής ειδίκευσης και συμβουλευτικές – υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.
 • Δαπάνες διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας: προσωπικό, όργανα, εξοπλισμός, κτήρια, γήπεδα, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Μέτρα ενεργειακής απόδοσης: πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.
 • Αποκατάσταση μολυσμένων χώρων: δαπάνες εργασιών αποκατάστασης.
 • Παραγωγή Ενέργειας: από ανανεώσιμες πηγές (σύμφωνα με τους σχετικούς περιορισμούς).
 • Δαπάνες εκκίνησης: μόνο για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης & τηλεψύξης: μόνο για επενδυτικά σχέδια που αφορούν αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 • Συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ: μόνο για επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε συμπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Είδος ενίσχυσης:

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 • Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό,
 • Επιχορήγηση, Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται μόνον στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4399/2016 και σε ποσοστό έως το 70% του μέγιστου προβλεπόμενου από τον Χ.Π.Ε.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη,
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται από το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, με μέγιστο ύψος ενίσχυσης τα 5 εκ. € ανά επενδυτικό σχέδιο, τα 10 εκ. € ανά επιχείρηση και τα 20 εκ. € ανά όμιλο.


Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

(+30) 2310 557185

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη
Στ. Δραγουμάνου 21 T.K. 54629
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
Τηλέφωνο/Fax:+302310 557185
Email:
επικοινωνία γραφες συμβουλοι επιχειρησεων
Στόχος μας η άμεση πληροφόρηση για την διαθεσιμότητα πρακτικών λύσεων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην βελτιστοποίηση δυναμική και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης σας