Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16
Social Share:

 

Νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του Αναπτυξιακού Νόμου.4399/16.

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας (3ος κύκλος) του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 παρατείνεται εκ νέου έως την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019.

 

 

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ