Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16
Social Share:

Έναρξη  υποβολής αιτήσεων του 3ου  κύκλου «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399 στις 27 Δεκεμβρίου 2018 και λήξη 29 Μαρτίου 2019.

Ο προϋπολογισμός του 3ου  κύκλου του  καθεστώτος «Γενικής Επιχειρηματικότητας»  ανέρχεται στα 350 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 140 εκ. ευρώ θα διατεθούν με τη μορφή της επιχορήγησης και τα 210 εκ. ευρώ με τη μορφή της φοροαπαλλαγής.

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο μπορούν να ενισχυθούν για κτιριακές υποδομές, αγορά καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων, καθώς και επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως η προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης και το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Το ύψος της ενίσχυσης αντιστοιχεί σε επίπεδα της τάξεως του 10% έως 55% της συνολικής επένδυσης ανάλογα με την περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης.

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ