Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16
Social Share:

Ξεκίνησε ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 με την προκήρυξη τεσσάρων από τα συνολικά 8 καθεστώτα:

  • Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
  • Γενική Επιχειρηματικότητα.
  • Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ.
  • Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους.

Η τρέχουσα περίοδος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων για τα καθεστώτα «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ.» και «Γενική Επιχειρηματικότητα», ορίζεται από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου 2016.

Για τα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», ορίζεται ως περίοδος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων από τις 19 Οκτωβρίου 2016 έως τις 28 Απριλίου 2017.

Για τα υπόλοιπα τέσσερα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

  • Ενισχύσεις καινοτόμου χαρακτήρα για ΜΜΕ
  • Συνέργειες και δικτυώσεις
  • Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί - Ταμεία συμμετοχών
  • Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια, αλυσίδες αξίας

αναμένονται σύντομα οι υπουργικές αποφάσεις για τις προκηρύξεις τους.

 

 

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ