Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16
Social Share:

Από τον Α’ κύκλο του 2014 εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 484 επενδυτικά σχέδιασυνολικού Προϋπολογισμού2,6 δις Ευρώ.

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται στα 922 εκ.Ευρώ και από την υλοποίηση των σχετικών σχεδίων αναμένεται να δημιουργηθούν 2.491 νέες θέσεις εργασίας.

Τομέας επένδυσηςΑριθμός επενδυτικών σχεδίωνΕπιλέξιμος προϋπολογισμόςΣυνολική ενίσχυσηΝέες θέσεις εργασίας (ΕΜΕ)
Πρωτογενής 38 83.298.402,60 27.746.238,45 215
Μεταποίηση 311 1.556.546.669,79 564.452.845,70 695
Τουρισμός 109 880.229.663,37 284.834.367,52 1404
Υπηρεσίες 26 148.544.478,56 45.055.901,45 177
ΣΥΝΟΛΟ 484 2.668.619.214,31 922.089.353,11 2491
  Α’ κύκλος του 2014 Αναπτυξιακό Νόμο

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων ενός κύκλου ολοκληρώνεται σε διάστημα μόλις τριών μηνών. Επίσης, με το πέρας της συγκεκριμένης διαδικασίας, δεν υφίσταται πλέον καμία εκκρεμότητα αναφορικά με την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στους κύκλους αξιολόγησης του ν. 3908/2011.

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ