Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16
Social Share:

Νέα εντυπωσιακή άνοδο των αιτήσεων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο καταγράφουν τα στοιχεία της πρώτης περιόδου του 2014 η οποία ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου λόγω των επικείμενων αλλαγών στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Συνολικά κατατέθηκαν πανελλαδικά 732 αιτήσεις υπαγωγής στον Ν.3908/2011 στο πλαίσιο του Α’ κύκλου του 2014 με τη συνολική αιτούμενη ενίσχυση να ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2013 είχαν υποβληθεί 252 αιτήσεις πανελλαδικά με συνολική αιτούμενη ενίσχυση 303 εκατ. ευρώ.

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τα υποβληθέντα αιτήματα για τον α’ κύκλο του 2014 του Ν.3908/2011 όσον αφόρα το καθεστώς της γενικής επιχειρηματικότητας ανήλθαν σε 44 με συνολικό προϋπολογισμό € 231.567.463,8.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τις αιτήσεις επενδύσεων για τον Α” Κύκλο του 2014

PDF DOWNLOAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ