Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16
Social Share:

Λήγει στις 30 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επιχειρήσεων στον αναπτυξιακό νόμο και οι οποίες θα αξιολογηθούν από το μήνα Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.

Οι αιτήσεις υπαγωγής που θα υποβληθούν από 31 Οκτωβρίου και έως 30 Απριλίου 2014 θα αξιολογηθούν από το Μάϊο του 2014, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει από την παράγραφο 5 του άρθρου 23 του ν. 4146/2013 (νέος επενδυτικός νόμος).

Η εν λόγω παράγραφος προβλέπει ότι: Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η δε αξιολόγησή τους γίνεται δύο φορές το χρόνο, ήτοι από το Μάιο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου και από το μήνα Νοέμβριο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου, κάθε έτους. Οι ανωτέρω προθεσμίες μπορεί να παρατείνονται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ