Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16
Social Share:

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων ως την 15/1/2013. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί μεταβατική ρύθμιση εναρμόνισης με το καθεστώς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, με αφορμή τις επικείμενες αλλαγές αυτού, και διευκολύνει την κατάθεση αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης.

Με την παράταση που αποφασίστηκε δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις διατάξεις του Νόμου 3908/11. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 677 Β'/7-3-2012 τα συνολικά ποσά ενίσχυσης ανέρχονται σε 3,7 δις Ευρώ για το Έτος 2012, από τα οποία το 1 δις Ευρώ θα διατεθεί με τη μορφή Επιχορήγησης ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα 2.700.000.000 € με τη μορφή Φορολογικών Απαλλαγών.

Η κατανομή των ενισχύσεων για τις δυο περιόδους υποβολών του 2012 έχει ως εξής:

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012ΣΕ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
    Α' Κύκλος 1 Απρ. έως 1 Ιουν Β' Κύκλος 1 έως 31 Οκτ. Α' Κύκλος 1 Απρ. έως 1 Ιουν. Β' Κύκλος 1 έως 31 Οκτ.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1,36 δις € 800 εκ € 560 εκ € + αδιάθετα Α' κύκλου - -
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 1,1 δις € 200 εκ € 100 εκ € + αδιάθετα Α' κύκλου 500 εκ € 300 εκ € + αδιάθετα Α' κύκλου
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 140 εκ € 40 εκ € Αδιάθετα Α' κύκλου 100 εκ € Αδιάθετα Α' κύκλου
ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 1 δις € 1 δις € - -
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 50 εκ € - 50 εκ €
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ 2012 50 εκ € - 50 εκ €

 

Υπενθυμίζεται ότι τα προς υποβολή σχέδια σύμφωνα και με τα δεδομένα που προέκυψαν από τις πρόσφατες τροποποιήσεις - βελτιώσεις του Επενδυτικού Νόμου, μπορούν να υποβάλουν το επενδυτικό τους σχέδιο με:

  • Μη υποχρέωση προσκόμισης ειδικών δικαιολογητικών και αδειοδοτήσεων, όπως εγκεκριμένα σχέδια ΕΟΤ, Άδειες Εγκατάστασης, Έγκρίσεις Περιβαλλοντικών ¨Ορων κλπ
  • Αναστολή της απαίτησης για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα κατα την υποβολή της αίτησης.
  • Αύξηση στο 60% του ποσοστού των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έναντι του 40% που ίσχυε). Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό θα ανέρχεται στο 70%.
  • Δυνατότητα τροποποιήσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ.
  • Θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών για τις διαδικασιές αξιολόγησης του Υπουργείου.
  • Αύξηση στο όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. € σε 20 εκατ. € στην 4-ετία για συνδεδεμενες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια στην ίδια περιφέρεια.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ

4399/16 Αναπτυξιακός Νόμος | Doc

Εγχειρίδιο με ερωτήσεις-απαντήσεις για την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/02/2017
Αποθήκευση εγγράφου (165 Kb)

Oδηγός χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/10/2016
Αποθήκευση εγγράφου (1,342 Kb)

Ερωτήσεις-απαντήσεις
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/07/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Αποθήκευση εγγράφου (165 Kb)

Γ.Α.Κ. -Κανονισμός 651/2014 της Επιτροπής
Αποθήκευση εγγράφου (165 Kb)

επικοινωνια Συμβουλοι Επιχειρησεων Θεσσαλονικη

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ