Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16
Social Share:

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16, ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:

Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού

 • Κτιριακές, ειδικές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, έως 45% του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου (για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα Τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου, ενώ για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα Logistics ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 70% του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου, ενώ για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 80% του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου).
 • Αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ενισχυόμενη ΜΜΕ, που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
  • αα. η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
  • ββ. η αγορά πραγματοποιείται από το φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή,
  • γγ. η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,
  • δδ. τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν μπο ρούν να είναι παλαιότερα των εφτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους. Σε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία ενεργητικού έχουν στο παρελθόν επιχορηγηθεί ή επιδοτηθεί μέσω αναπτυξιακών νόμων ή άλλων καθεστώτων ενισχύσεων, εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες του υποβαλλομένου επενδυτικού σχεδίου.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Ειδικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού

 • Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις.
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας ( ISO κτλ), πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης.

Για τις Μεγάλες επιχειρήσεις οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού, δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και για τις ΜΜΕ το 75%.

Μισθολογικό Κόστος

Πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων αποτυπωμένης σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) στην επιχειρηματική εγκατάσταση και αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,
 • η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολο κλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας τηςεπένδυσης,
 • κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και τριών (3) ετών για μικρές επι χειρήσεις, από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της.

Λοιπές Κατηγορίες

 • Αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ. Ενισχύονται μόνο για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για ποσό έως 50.000 ευρώ (έως 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους).
 • Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για ποσοστό έως 10% του ενισχυόμενου κόστους με ανώτατο όριο τις 100.000 ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια διπλασιάζονται.
 • Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ και αφορούν σε προϋπολογισμό έως 1% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους καί έως 100.000 ευρώ.
 • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ με προϋπολογισμό έως 20% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους.
 • Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας.
 • Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
 • Επενδυτικές δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για ίδια χρήση και λοιπές περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις.
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλέψυξης.

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος δεν ενισχύει δαπάνες που αφορούν:

 • Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης.
 • Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων.
 • Αγορά επίπλων και σκευών γραφείου (πλην ξενοδοχειακού εξοπλισμού).
 • Αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.
 • Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ

4399/16 Αναπτυξιακός Νόμος | Doc

Εγχειρίδιο με ερωτήσεις-απαντήσεις για την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/02/2017
Αποθήκευση εγγράφου (165 Kb)

Oδηγός χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/10/2016
Αποθήκευση εγγράφου (1,342 Kb)

Ερωτήσεις-απαντήσεις
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/07/2016
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Αποθήκευση εγγράφου (165 Kb)

Γ.Α.Κ. -Κανονισμός 651/2014 της Επιτροπής
Αποθήκευση εγγράφου (165 Kb)

επικοινωνια Συμβουλοι Επιχειρησεων Θεσσαλονικη

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ