| Email: grafesgrafes.gr| | Email: sym-pansym-pan.gr |

Ενημέρωση Αναπτυξιακός Νόμος

128460/3.12.2020 Τροποποίηση της υπ' αρ. 47640/14.05.2020 «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

128460/3.12.2020 Τροποποίηση της υπ' αρ. 47640/14.05.2020 «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" και “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του έτους 2020» (Β' 1847) με προσθήκη ποσού για το καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Αριθμ. 128460/ 2020 (ΦΕΚ Β' 53342/03-12-2020)

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α' 117), όπως ισχύουν.
 • Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 26.06.2014, σ. 1-178), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α' 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 (Α' 129).
 • Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (EE L 193 της 01.07.2014, σ. 1-75).
 • Την 129229/24.11.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου  4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β' 4122).
 • Τις διατάξεις του ν.  4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» (Α' 133).
 • Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192)
 • Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
 • Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
 • Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
 • Την υπό στοιχεία Υ 45/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (β' 3328).
 • Την υπ' αρ. 47640/14.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016Γενική Επιχειρηματικότητα', “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” και Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του έτους 2020» (Β' 1847).
 • Την υπ' αρ.  82415/3.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση της υπ' αρ. 47640/14.5.2020 (Β' 1847) Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου  4399/2016 “Γενική Επιχειρηματικότητα', “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” και Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του έτους 2020» (Β' 3219).
 • Την υπό στοιχεία C(2018)4206 final/06-07-2018 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο αξιολόγησης του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας του ν.  4399/2016.
 • Την - S.A. 47411-επικύρωση της γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του καθεστώτος ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν.  4399/2016 «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού».
 • Την - S.A. 55082-επικύρωση της γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του καθεστώτος ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν.  4399/2016 «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων».
 • Την υπ' αρ. 126399/30-11-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 24 παρ. 5 ε του ν.  4270/2014, όπως ισχύει) του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αρ. 47640/14.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου  4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” και “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” του έτους 2020» (Β' 1847), ως εξής:

Άρθρο 1

Το Άρθρο 1 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 1 Ποσό φορολογικής απαλλαγής «Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής των καθεστώτων του ν. 4399/2016 που προκηρύσσονται το έτος 2020, καθορίζεται ως εξής:
α. Για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα», στα τριακόσια δέκα εκατομμύρια (310.000.000) ευρώ,
β. Για το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» στα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ.
γ. Για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», στα εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ».
δ. Για το καθεστώς «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», στα εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ».

Άρθρο 2
Το Άρθρο 2 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 2 Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης των καθεστώτων του νόμου  4399/2016 που προκηρύσσονται το έτος 2020, καθορίζεται ως εξής:
Για το καθεστώς,
α. Της Γενικής Επιχειρηματικότητας, στα διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) ευρώ,
β. Της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», στα εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) ευρώ».
Άρθρο 3
α. Κατά τα λοιπά ισχύ έχει η υπ' αρ. 47640/14.5.2020 «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου  4399/2016, "Γενική Επιχειρηματικότητα", "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" και "Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού" του έτους 2020» (Β' 1847) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ.  82415/03.08.2020 (Β' 3219) κοινή υπουργική απόφαση.
β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
 

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

(+30) 2310 557185

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη
Στ. Δραγουμάνου 21 T.K. 54629
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
Τηλέφωνο/Fax:+302310 557185
Email:
επικοινωνία γραφες συμβουλοι επιχειρησεων
Στόχος μας η άμεση πληροφόρηση για την διαθεσιμότητα πρακτικών λύσεων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην βελτιστοποίηση δυναμική και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης σας