Social Share:

 

(12η) τροποποίηση της Πρόσκλησης « Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές » του ΕΠΑνΕΚ , ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται α) ο χρόνος εκπλήρωσης της υποχρέωσης για την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής και β) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε έργα που ολοκληρώθηκαν μετά την προκήρυξη της Πρόσκλησης και πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης δεν εφαρμόζεται η τήρηση του 36μηνου της προθεσμίας ολοκλήρωσης από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για αντίστοιχες του ανωτέρω ποσοστού δαπάνες.

Η εν λόγω προϋπόθεση θεωρείται ότι τηρείται σε περιπτώσεις έργων για τα οποία μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης έχει υλοποιηθεί έργο τουλάχιστον ίσο με 30% ή έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, όπως αυτό έχει υποβληθεί και εγκρίθηκε.

Ο ΕΦΕΠΑΕ μέσω των αρμοδίων Εταίρων-Περιφερειακών του Μονάδων (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) θα ενημερώσει τους Δικαιούχους της Δράσης με σχετική επιστολή.

Απόφαση

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

προγραμματα εσπα επιδοτησεις
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αναλαμβάνουν τη διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εθνικών και κοινοτικών, με σκοπό την επιτυχημένη ένταξη των πελατών της σε αυτά. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του επενδυτικού σας σχεδίου από τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, μέχρι την τελική υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ