Social Share:

Ανακοινώθηκαν κατόπιν υπογραφής της σχετικής απόφασης στις 25/10/2016 τα αποτελέσματα αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συνολικά αξιολογήθηκαν στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» δεκαέξι χιλιάδες εκατό ενενήντα τρεις (16.193) αιτήσεις χρηματοδότησης, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 392.152.638,14 €. Καταρτίσθηκε προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της Δράσης, με δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τέσσερα (2.444) επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 62.033.286,73 € κατά απόλυτη βαθμολογική σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα περιφερειών. Απορρίφτηκαν ως μη επιλέξιμα, διακόσια εξήντα οκτώ (268) επιχειρηματικά σχεδίων, με συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό 7.179.713,04 €, τα οποία βρίσκονται στην προκριθείσα σειρά βαθμολογικής κατάταξης και κρίνονται μη επιλέξιμα λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής . Επιπλέον απορρίφτηκαν δεκατρείς χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ένα (13.481) επιχειρηματικά σχεδία με συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό 322.275.031,59 €, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, λόγω βαθμολογίας ή/και προϋπολογισμού κάτω του ορίου, ή/και για άλλο λόγο.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» θα πρέπει το αργότερο έως την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου Η προθεσμία έως την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016, είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης/ απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

προγραμματα εσπα επιδοτησεις
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αναλαμβάνουν τη διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εθνικών και κοινοτικών, με σκοπό την επιτυχημένη ένταξη των πελατών της σε αυτά. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του επενδυτικού σας σχεδίου από τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, μέχρι την τελική υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ