| Email: grafesgrafes.gr| | Email: sym-pansym-pan.gr |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Έχει λήξει Δημοσιεύτηκε στις 27/04/2017 η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικό προϊόν)» (αφορά επενδύσεις άνω των €600.000).

Περίοδος υποβολής από 16/5/2017 έως 16/10/2017

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικό προϊόν)» (αφορά επενδύσεις άνω των €600.000). Ο προϋπολογισμός (σε Δημόσια Δαπάνη) της Πρόσκλησης ανέρχεται σε €120.000.000.

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης Β’ ή Γ’ Κατηγορίας (εξαιρούνται οι επιχειρήσεις υπό τη μορφή κοινωνίας, εταιρείας αστικού

 • Κρέας-πουλερικά-κουνέλια
 • Γάλα
 • Αυγά
 • Σηροτροφία-μελισσοκομία-σαλιγκαροτροφία-διάφορα Ζώα
 • Ζωοτροφές
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
 • Άνθη
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και οι δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:

 • η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ, με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι
 • δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων (Εξαιρούνται οι μονάδες ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, οι οποίες μπορούν να
 • προβούν σε εκσυγχρονισμό και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα)
 • η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος.
 • η ίδρυση σφαγείου πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές
 • οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών

Ποσά και Ποσοστά Ενίσχυσης (όρια αιτούμενου προϋπολογισμού)

Κατώτατος αιτούμενος ΠροϋπολογισμόςΑνώτατος αιτούμενος Προϋπολογισμός
€600.000 €5.000.000

Ποσοστά Ενίσχυσης (ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης)

Μικρά νησιά Αιγαίου (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο)Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, ΚρήτηΣτερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Αττική
75% 50% 40%

Τα ποσοστά ενίσχυσης προσαυξάνονται κατά 20%, και συνδυαστικά όχι πάνω από 90%, στην περίπτωση συγχώνευσης οργανώσεων παραγωγών.

Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών. Τι χρηματοδοτείται

Οι Δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν για δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου και οι οποίες αφορούν τις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:
 • Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κλπ.)
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης.
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

 

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

προγραμματα εσπα επιδοτησεις

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αναλαμβάνει εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων σε αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό την επιτυχημένη ένταξη των πελατών της σε αυτά. ... Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του επενδυτικού σας σχεδίου από τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, μέχρι την τελική υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων. Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

(+30) 2310 557185

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έξυπνη Μεταποίηση ΕΣΠΑ 2022 2023

Έξυπνη Μεταποίηση

Έχει λήξει «Έξυπνη Μεταποίηση», Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ,απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες…
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ ΕΣΠΑ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Από 22/3/2023 ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Επιχορήγηση / Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 3…
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ ΕΣΠΑ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Eξάντληση προϋπολογισμού ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Επιχορήγηση / Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 2…

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη
Στ. Δραγουμάνου 21 T.K. 54629
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
Τηλέφωνο/Fax:+302310 557185
Email:
επικοινωνία γραφες συμβουλοι επιχειρησεων
Στόχος μας η άμεση πληροφόρηση για την διαθεσιμότητα πρακτικών λύσεων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην βελτιστοποίηση δυναμική και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης σας