| Email: grafesgrafes.gr| | Email: sym-pansym-pan.gr |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» στοχεύει στην δημιουργία και την ενίσχυση καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία

Περίοδος υποβολής από 1/8/2011 έως 1/11/2011 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» στοχεύει στην δημιουργία και την ενίσχυση καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία. Η επιδότηση ανέρχεται στο 60%, για όλη την επικράτεια.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000,00 € Δημόσια Δαπάνη), το οποίο κατανέμεται κατά 60%δηλ. 18.000.000,0 € για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση επιχείρησης ή από επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και κατά 40% δηλ. 12.000.000,00 € για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από επιχειρήσεις, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

ΣKOΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη αλλά μη εισέτι εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία, σε επιχειρηματική καινοτομία
 • Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νεοσύστατων και νέων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή μετόχων που είναι φυσικά πρόσωπα.

Α2) ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν και οι νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία) καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες κατά το έτος υποβολής της επενδυτικής πρότασης έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας αλλά δεν έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση. Ελλείψει διαχειριστικών χρήσεων και στοιχείων, οι επιχειρήσεις αυτές αξιολογούνται ως υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

B) ΝΕΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία) καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Για τις ανάγκες του προγράμματος (και μόνο) χαρακτηρίζεται ως νέα, μια επιχείρηση που έχει κλείσει από μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

Υπογραμμίζεται ότι IΣΧΥΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ De Minimis

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι υπό ίδρυση και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο, να ιδρύονται με κατ' ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 51% και αποκλειστικής διαχείρισης από φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι άνεργα ή μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 01-01-2011 (για προτάσεις που θα υποβληθούν το 2011) ή δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 01-01-2011 για προτάσεις που θα υποβληθούν το 2012) και μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, και να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Τα άτομα αυτά δεν πρέπει να έχουν τη γεωργική ιδιότητα, να μην αποτελούν μέλος αγροτικής οικογένειας και να μην είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Επίσης από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης) Για το υπόλοιπο 49% του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται:

 • Η συμμετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capitals) ποσοστό μέχρι 25% του μετοχικού/ εταιρικού κεφαλαίου.
 • Η συμμετοχή φυσικών προσώπων και μέχρι ποσοστού 25% του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου για κάθε διακριτή συμμετοχή έκαστου φυσικού προσώπου, τα οποία ασκούσαν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα( συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος) και μετά την 01-01-2010 και μέχρι την υποβολή της πρότασης. Αυτά τα φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να μετέχουν στη διοίκηση της υπό σύσταση εταιρίας).

Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα νέας υποβολής σε επόμενους κύκλους. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και λήψης ενίσχυσης δεν επιτρέπεται η υποβολή νέων προτάσεων (άπαξ ενίσχυση).

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ -ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Χρηματοδοτικό σχήμα έργου

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 60% για ολόκληρη την επικράτεια για επενδυτικά σχέδια που αφορούν όλες τις επιλέξιμες επενδυτικές δραστηριότητες του παρόντος προγράμματος.Το υπόλοιπο ποσό πέρα της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται Ιδιωτική Συμμετοχή του έργου. Η Ιδιωτική Συμμετοχή αποδεικνύεται από την εξόφληση των παραστατικών δαπανών. Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή ή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

 • Ιδία Συμμετοχή (τουλάχιστον) 25%
 • Δημόσια Χρηματοδότηση 60%
 • Τραπεζική Συμμετοχή (μη υποχρεωτική) Το υπόλοιπο ποσοστό
Χρονική διάρκεια υλοποίησης έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Υψους επένδυσης από:

30.000€ έως 300.000€ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης , παροχής ·νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και εξυγίανσης κλάδους 36, 37, 38, και 39

20.000€ έως 200.000€ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων του παρόντος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Κτιριακά / Διαμόρφωση χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις (25%).
 • Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός (80%).
 • Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες (45 %).
 • Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας (40%).
 • Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων (25%).
 • Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (20%).
 • Ανάπτυξη Πρωτοτύπων και Τεχνικού Φακέλου (40%)
 • Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας (20%)
 • Λειτουργικές Δαπάνες (Μόνο για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση) 5% και μέχρι 12.000,0€
 • Δαπάνες Τεχνικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
 • (20%) Για δαπάνες που αντιστοιχούν σε εξειδικευμένες μελέτες και εν γένει στοχευμένεςσυνεργασίες / συνέργιες παν/κών ιδρυμάτων, ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων επί τη βάσει συμφώνου συνεργασίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ
 • (10%) Και μέχρι του ποσού των 20.000 € για δαπάνες που αντιστοιχούν σε όλες τις άλλες ενέργειες της κατηγορίας

Ως χρόνος έναρξης εκλεξιμότητας δαπανών για τον πρώτο κύκλο του προγράμματος ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης του παρόντος προγράμματος (24- 05-2011)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

προγραμματα εσπα επιδοτησεις

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αναλαμβάνει εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων σε αναπτυξιακά προγράμματα με σκοπό την επιτυχημένη ένταξη των πελατών της σε αυτά. ... Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του επενδυτικού σας σχεδίου από τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, μέχρι την τελική υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων. Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

(+30) 2310 557185

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έξυπνη Μεταποίηση ΕΣΠΑ 2022 2023

Έξυπνη Μεταποίηση

Έχει λήξει «Έξυπνη Μεταποίηση», Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ,απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες…
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ ΕΣΠΑ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Eξάντληση προϋπολογισμού ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Επιχορήγηση / Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 2…
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ ΕΣΠΑ

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Από 22/3/2023 ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Επιχορήγηση / Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 3…

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη
Στ. Δραγουμάνου 21 T.K. 54629
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
Τηλέφωνο/Fax:+302310 557185
Email:
επικοινωνία γραφες συμβουλοι επιχειρησεων
Στόχος μας η άμεση πληροφόρηση για την διαθεσιμότητα πρακτικών λύσεων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην βελτιστοποίηση δυναμική και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης σας