προγραμματα εσπα επιδοτησεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ προγραμματα εσπα

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Περισσότερα...

Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων -Προγράμματα ΕΣΠΑ

Περίοδος υποβολής από 10/3/2011 μέχρι 14/6/2011 Το Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των ΜΜΕ, και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης·, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Περισσότερα...

Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ -Προγράμματα ΕΣΠΑ

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται έπειτα από την επιτυχή προκήρυξη και υλοποίηση της δράσης «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», στην οποία εντάχθηκαν 746 επιχειρήσεις. Η Δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, για την παραγωγική αναβάθμιση προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας,

Περισσότερα...

Πράσινος Τουρισμός--Προγράμματα ΕΣΠΑ

Περίοδος υποβολής από 20/12/2010 έως 31/03/2011 Το πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» στοχεύει στην δημιουργία και την ενίσχυση καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία

Περισσότερα...

Μέτρο 123Α - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Το ΜΕΤΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», αφορά την ενίσχυση / επιχορήγηση επενδύσεων στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης μονάδων στους τομείς: Κρέας, Γάλα, Αυγά - Πουλερικά, Διάφορα Ζώα (Μέλι, σηροτροφία, άλλα είδη), Δημητριακά, Ελαιούχα προϊόντα, Οίνος, Οπωροκηπευτικά, Άνθη, Ζωοτροφές, Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό υλικό, Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.

Περισσότερα...

Digi-Retail -Προγράμματα ΕΣΠΑ

Περίοδος υποβολής απο 14/01/2011 έως 15/02/2011 Στόχος της Δράσης είναι να επιχορηγήσει επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου για την υλοποίηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες. Μέσω των ψηφιακών επενδύσεων επιδιώκεται η μείωση του κόστους λειτουργίας, η αυτοματοποίηση διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων και αγορών, η αποτελεσματικότερη προβολή τους σε νέα κοινά, καθώς και η δημιουργία συνθηκών εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης.

Περισσότερα...

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Περίοδος υποβολής απo 20/2/2012 έως και 20/3/2012Aπόφαση νέας παράτασης εως 18/5/2012 Το πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών", συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 € αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων και υπό σύσταση επιχειρήσεων, στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Η πράξη χρηματοδοτεί υφισταμένες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις του κλάδου σε όλη την Ελλάδα με ποσοστό έως 70%

Περισσότερα...

Digi-Content  Ψηφιοποίηση περιεχομένου προγραμματα εσπα

Περίοδος υποβολής από 6/12/2010 έως 28/1/2011 Η δράση αφορά στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικού και πλούσιου ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου, το οποίο αξιοποιείται εμπορικά. Απευθύνεται σε κλάδους με εκδοτικές δραστηριότητες (εκδόσεις βιβλίων, επιστημονικών και Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, εκδοτικούς οίκους, εκδόσεις τύπου) καθώς και σε παρόχους ενημερωτικού περιεχομένου. Η δράση σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και υλοποιείται από την εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ».

Περισσότερα...

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Περίοδος υποβολής απο 15/11/2011 έως 17/2/2012 Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 72 εκ. ευρώ, με 100% δημόσια χρηματοδότηση

Περισσότερα...

ICT 4 Growth Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Το πρόγραμμα για την «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας» συνοπτικά ICT 4 Growth δίνει την ευκαιρία χρηματοδότησηςγια την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Περισσότερα...

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

προγραμματα εσπα επιδοτησεις
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αναλαμβάνουν τη διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, εθνικών και κοινοτικών, με σκοπό την επιτυχημένη ένταξη των πελατών της σε αυτά . Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του επενδυτικού σας σχεδίου από τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, μέχρι την τελική υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

επικοινωνια Συμβουλοι Επιχειρησεων Θεσσαλονικη

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ