προγραμματα εσπα επιδοτησεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

Ίδρυση και  ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού.

Περισσότερα...

Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών επιχειρήσεων ΕΣΠΑ

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ. Επιδότηση από 50% έως 65% επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 €. Mέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30/11/2020

Περισσότερα...

Κουπόνια Τεχνολογίας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ

Ενίσχυση υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για κουπόνια τεχνολογίας επιχορηγούμενο π/υ απο 5.000 € μέχρι 15.000 € ποσοστό επιδότησης 100% Έναρξη 4 Ιουνίου 2019

Περισσότερα...

Eργαλειοθήκη ΕΣΠΑ Εμπόριο Εστίαση Εκπαίδευση

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, εστίασης, παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης, παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας. Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ Επιδότηση 50%

Περισσότερα...

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εμπορίου υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ

Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στους τομείς του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά

Περισσότερα...

Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για ερευνητικά και καινοτομικά έργα στους θεματικούς τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που περιλαμβάνουν την εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα, την πειραματική ανάπτυξη και την καινοτομία. Δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη βασική έρευνα.

Περισσότερα...

Leader 2014 2020 Νομών Κοζάνης και Γρεβενών

LEADER 2014-2020 Νομών Κοζάνης και Γρεβενών – Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, Υπομέτρο 19.2 Ύψος Επένδυσης: Έως €600.000 Επιδότηση: 40%-100% Προθεσμία: 05/08/2019 Ενίσχυση πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα στους Νομούς Κοζάνης & Γρεβενών που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, στη βελτίωση των δασοκομικών τεχνολογιών, στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων της τοπικής κοινωνίας καθώς και στην κατάρτιση - ενημέρωση των απασχολουμένων  στον γεωργικό, δασικό, τουριστικό και αγροδιατροφικό τομέα

Περισσότερα...

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Προγραμματα ΕΣΠΑ

Η νέα Δράση του ΕΣΠΑ «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Περισσότερα...

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

«Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων MμΕ Μεταποίησης και Τουρισμού»  Πρόγραμμα ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 52 εκατ. ευρώ για ΜΜΕ Επιδότηση 45% για επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία

Περισσότερα...

Ψηφιακό Βήμα ΕΣΠΑ προγράμματα

Η Δράση του ΕΣΠΑ «Ψηφιακό Βήμα» στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Περισσότερα...

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

προγραμματα εσπα επιδοτησεις
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ αναλαμβάνουν τη διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, εθνικών και κοινοτικών, με σκοπό την επιτυχημένη ένταξη των πελατών της σε αυτά . Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του επενδυτικού σας σχεδίου από τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, μέχρι την τελική υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

επικοινωνια Συμβουλοι Επιχειρησεων Θεσσαλονικη

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ