| Email: grafesgrafes.gr| | Email: sym-pansym-pan.gr |

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Παράδειγμα Επιχειρηματικότητας των Νέων

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 50% εντος του 2ου έτους μετά την Ίδρυση και Ολοκλήρωση εντός του 3ου Έτους μετά την Ίδρυση

Α. ΦΟΡΕΑΣ: Επιχείρηση που ιδρύθηκε την 01/01/2011 και θα υλοποιήσει ένα επενδυτικό σχέδιο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: Το επενδυτικό σχέδιο θα υλοποιηθεί ως εξής:

Θα μισθωθεί κτίριο Μηνιαίο μίσθωμα 1.000 €
Θα συνάψει σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για τον Μηχανολογικό και Λοιπό Εξοπλισμό Διάρκειας 5 ετών Συνολική αξία 100.000 €
Θα γίνουν δαπάνες για ενσώματα πάγια (διαμόρφωση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, τεχνικές εγκαταστάσεις, αγορά μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού) Συνολική δαπάνη 150.000 €
Θα γίνουν δαπάνες για άυλα πάγια (αμοιβές για μελέτες που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο, πιστοποιήσεις, αγορά τεχνογνωσίας, κλπ) Συνολική δαπάνη 20.000 €

Γ. ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ:

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Δαπάνες για ενσώματα πάγια 150.000 €
Δαπάνες για άυλα πάγια 20.000 €
Κόστος παγίων επενδυτικού σχεδίου 170.000 €
Δαπάνες για μίσθωση κτιρίου 60.000 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 230.000 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 330.000 €
   

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τον τρόπο που θα χρηματοδοτηθεί ή επένδυση.

Το κόστος των παγίων του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια, εξωτερική χρηματοδότηση ή και κρατική ενίσχυση (επιχορήγηση) σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει υπαχθεί σε κάποιο άλλο καθεστώς επενδυτικών ενισχύσεων. Υπενθυμίζεται ότι το ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Ν.3908/2011 δεν επιχορηγεί τις δαπάνες των παγίων της επένδυσης.

Για τη Διασφάλιση όμως της Δυνατότητας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπάρχει η απαίτηση, κατά την υποβολή της αίτησης, ο φορέας να τεκμηριώσει με επίσημα παραστατικά ότι μπορεί να εξασφαλίσει ποσό ίσο με τουλάχιστον το 30% του κόστους των συμβατικών δαπανών (Επιλέξιμες δαπάνες), είτε με δικά του κεφάλαια, είτε με χρηματοδότηση από τρίτους.

Για το συγκεκριμένο παράδειγμα, ο φορέας θα πρέπει να αποδείξει τη δυνατότητα εξασφάλισης ποσού τουλάχιστον 69.000 € (=230.000*30%).

Υπενθυμίζεται ότι στον υπολογισμό του συνόλου των Επιλέξιμων δαπανών δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing).

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου η επιχείρηση να πάρει τις ενισχύσεις του παρόντος καθεστώτος. Οι ενισχύσεις όμως δεν παρέχονται για τις επενδυτικές δαπάνες αλλά:

(Α) Για τις δαπάνες ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης και

(B) Για τα μισθώατα χρηματοδοτικής μίσθωσης και για τη χρονική περίοδο από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και μέχρι τη συμπλήρωση 5ετίας από την ημερομηνία ίδρυσης της επιχείρησης.

Το ποσοστό ενίσχυσης που δικαιούται η επιχείρηση εξαρτάται από τον τόπο εγκατάστασης. Για ένα επενδυτικό σχέδιο στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 35% για τα 3 πρώτα έτη από την ίδρυση της επιχείρησης και σε 25% για το επόμενα 2 έτη μέχρι τη συμπλήρωση της 5ετίας. Εάν γίνει μία υπόθεση για την εξέλιξη των δαπανών ίδρυσης, οργάνωσης & λειτουργίας της επιχείρησης οι οποίες θα ενισχυθούν, υπολογίζεται το συνολικό ποσό ενίσχυσης που δικαιούται η επιχείρηση βάσει των δαπανών κάθε έτους (3).

Για τον υπολογισμό που τελικά εισπράττει ο φορέας ως ενίσχυση (6) λαμβάνονται υπόψη και οι λοιποί περιορισμοί του νόμου.

  ΕΤΟΣ 1ο Ίδρυσης και Υπαγωγή ΕΤΟΣ 2ο Υλοποίηση 50% ΕΤΟΣ 3ο Ολοκλήρωση επένδυσης ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΣΥΝΟΛΟ 5ΕΤΙΑΣ
1. ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ            
(Α) Δαπάνες ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας (υπηρεσίες, μισθώματα, ενέργεια, ύδρευση, θέρμανση, φόροι, μισθοδοσία κτλ) 40.000 80.000 120.000 160.000 160.000  
(Β) Χρηματοδοτική μίσθωση εγκαταστάσεων 23.740 23.740 23.740 23.740 23.740  
             
2. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 35% 35% 35% 25% 25%  
3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ            
(Α) Επιχορήγηση για δαπάνες ίδρυσης οργάνωσης και λειτουργίας 14.000 28.000 42.000 40.000 40.000  
(Β) Ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης 8.309 8.309 8.309 5.935 5.935 164.000
ΣΥΝΟΛΟ 22.309 36.309 50.309 45.935 45.935 36.796
4. Ποσό Ενίσχυσης Μεταφερόμενο από προηγούμενα έτη 0 22.309 0 0 0 200.796
5. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ   58.618 50.309 45.935 45.935  
6. ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 0 58.618 50.309 45.935 45.935 200.796
7.Μη εισπραχθείσα ενίσχυση προς μεταφορά στα επόμενα έτη. 22.309 0 0 0 0 200.796

ΠΛΑΦΟΝ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

  • Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που λαμβάνει η επιχείρηση ε τη μορφή επιχορήγησης των δαπανών ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας (Α) δεν μπορεί να υπερβεί το 100% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Επίσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000 €.
  • Για τα συγκεκριμένο παράδειγμα το πλαφόν αυτό είναι 100%* 230.000 € = 230.000 € (<500.000 €).
  • Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η επιχείρηση Δικαιούται να πάρει 164.000 €, άρα δεν υπερβαίνει το πλαφόν.
  • Το συνολικό ποσό που λαμβάνει η επιχείρηση ως ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) Δεν μπορεί να υπερβεί τις 836.000 € (= 1.000.000 € 164.000 €)
  • Σύμφωνα ε τον παραπάνω πίνακα η επιχείρηση Δικαιούται να πάρει 36.796 €, άρα Δεν υπερβαίνει το πλαφόν.
  • Η επιχείρηση δεν μπορεί να πάρει ανά έτος ενίσχυση που να υπερβαίνει το 33% της συνολικής εγκριθείσας ενίσχυσης (δηλαδή το σύνολο της επιχορήγησης για δαπάνες ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας συν την ενίσχυση χρηατοδοτικής μίσθωσης). Εάν για ένα έτος υπάρχει υπέρβαση του ποσού αυτού η η καταβαλλόμενη ενίσχυση μπορεί να εισπραχθεί τα επόμενα έτη τηρουμένου πάντοτε το περιορισμού του 33%.

Για τα συγκεκριμένο παράδειγμα το ετήσιο αυτό πλαφόν είναι 33%* 200.796 € = 66.263 €.Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα σε κανένα έτος δεν υπάρχει υπέρβαση του ποσού αυτού.

ΠΟΤΕ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Η ενίσχυση παρέχεται, μετά τη λήξη εκάστου οικονομικού έτους και υπολογίζεται βάσει των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού (λαμβανομένων υπόψη τυχόν υπολοίπων που μεταφέρονται από προηγούμενα έτη). Για την έναρξη καταβολής της ενίσχυσης πρέπει να έχει παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία έκΔοσης της απόφασης υπαγωγής και να έχει πραγματοποιηθεί το 50% τουλάχιστον του επενδυτικού σχεδίου. Ανεξαρτήτως των παραπάνω προϋποθέσεων ποσό μέχρι 30% της εγκριθείσας ενίσχυσης μπορεί να χορηγηθεί μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής ως προκαταβολή, με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% του ποσού της προκαταβολής.

Η επιχείρηση δεν μπορεί να εισπράξει ποσό μεγαλύτερο από το 50% της εγκριθείσας ενίσχυσης πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Για τα συγκεκριμένο παράδειγμα λόγω των παραπάνω περιορισμών η επιχείρηση:

  • Tο 1ο έτος (έτος ίδρυσης και υπαγωγής) δεν θα εισπράξει κανένα ποσό ενίσχυσης.
  • Tο 2ο έτος (υλοποίηση του 50% της επένδυσης) θα εισπράξει την ενίσχυση που δικαιούται από τις δαπάνες του 1ου και του 2ου έτους (58.618 €).
  • Από το 3ο έτος (ολοκλήρωση της επένδυσης και μετέπειτα) εισπράττει την ενίσχυση που δικαιούται βάσει των δαπανών του έτους.

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

(+30) 2310 557185

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη
Στ. Δραγουμάνου 21 T.K. 54629
Θεσσαλονίκη Ελλάδα
Τηλέφωνο/Fax:+302310 557185
Email:
επικοινωνία γραφες συμβουλοι επιχειρησεων
Στόχος μας η άμεση πληροφόρηση για την διαθεσιμότητα πρακτικών λύσεων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην βελτιστοποίηση δυναμική και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης σας