Baner Αναπτυξιακός Νόμος 4887 / 2022
Social Share:
Σκοπός του καθεστώτος Νέο Επιχειρείν του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 είναι η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και η κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών και πραγματοποίησης ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων.
Αναμένεται προκήρυξη του καθεστώτος
Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με Συγκριτική αξιολόγηση . Η προκήρυξη της περιόδου υποβολών έχει σταθερό ετήσιο κύκλο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και διάρκεια ισχύος τους τρεις (3) μήνες.
To καθεστώς ενδέχεται να φέρει αλλαγές και τροποποιήσεις κατά την επίσημη και οριστική προκήρυξη του.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Στο καθεστώς  υπάγονται επενδυτικά σχέδιατα οποία εμπίπτουν στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση λοιπών προϊόντων πλην των γεωργικών και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι υπό σύσταση Πολύ μικρές και Μικρές επιχειρήσεις, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία (α) δεν έχουν προηγούμενη συμμετοχή σε εταιρείες, με την εξαίρεση κατοχής μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), (β) δεν έχουν παρουσιάσει προηγουμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και (γ) πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που εξειδικεύονται στις σχετικές προκηρύξεις.

Ελάχιστο ύψος επενδύσεων

 • Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,
 • Για Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,

Είδη Ενισχύσεων

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της:

 • Επιχορήγησης
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, μέσω του ταμείου συμμετοχών
Το κίνητρο της Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου υλοποιείται μέσω ταμείου συμμετοχών και λαμβάνει τις εξής μορφές,:
 • Ίδια κεφάλαια, ή οιονεί ίδια κεφάλαια, ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, άμεσα ή έμμεσα, σε επιλέξιμες επιχειρήσεις,
 • Δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, άμεσα ή έμμεσα, σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.

Ποσοστα Ενισχύσεων

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και την Περιοχή την οποία υλοποιείται. Βάση του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 κυμαίνονται  απο 35% έως 70% για Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις .

Ποσοστά Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου 4887 / 2022

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες αρχικών επενδύσεων χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ποσοστού του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων .Τα ποσοστά ενισχύσεων για δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκκίνησης, καινοτομίας για ΜμΕ, συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε, παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εγκατάστασης αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, αποκατάστασης μολυσμένων χώρων, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων και επαγγελματικής κατάρτισης που προβλέπονται στα αντίστοιχα τμήματα του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014 της Ε.Ε. και μέχρι του 1.000.000€ και επιπλέον δύναται η επένδυση να υποβληθεί μόνο με τις συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών χωρίς τον χαρακτήρα της αρχικής επένδυσης. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του καθεστώτος Νέο Επιχειρείν δεν υπερβαίνει το όριο των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων όπως αναφέρονται στις A. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ και τις

Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ.
 • Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
 • Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης (ΑΠΕ).
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της.
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 • Δαπάνες για τη αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
 • Ενισχύσεις για πρόσβαση ΜΜΕ σε χρηματοδότηση όπως περιγράφονται στο άρθρο 22 του τμήματος 3 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 • Ενισχύσεις προς ΜΜΕ όπως περιγράφονται στα άρθρα 17-20, του τμήματος 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 • Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 25,26,28 και 29 του τμήματος 4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.
 • Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 36 έως, 40, 43 και 45 έως 49 του τμήματος 7 του κεφαλαίου ΙΙΙ του Γ.Α.Κ. 651/2014.

4887 / 2022 Αναπτυξιακός Νόμος | Doc

Ν. 4887/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-02-2022
ΦΕΚ Α' 16/04-02-2022


Ν. 4864/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/12/2021
ΦΕΚ A 237 - 02.12.2021

επικοινωνια Συμβουλοι Επιχειρησεων Θεσσαλονικη

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ