Baner Αναπτυξιακός Νόμος 4887 / 2022
Social Share:

Προκήρυξη Επιχειρηματικότητα 360ο - του αναπτυξιακού νόμου Ν. 4887/2022 .
Υ.Α. 126997/28-12-2022 (ΦΕΚ 6872/Β/29.12.2022) Κύκλος 1

Συγκριτική αξιολόγηση

Δικαιούχοι

Στο καθεστώτος Επιχειρηματικότητα 360ο του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 υπάγονται όλα τα επενδυτικά επενδυτικά σχέδια των επιλέξιμων κλάδων εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα της Αγροδιατροφής - πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων - αλιείας ,της Μεταποίησης - εφοδιαστικής αλυσίδας , της Ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των Εναλλακτικών μορφών τουρισμού .

Οι Φορείς επενδύσεων πρέπει είναι εγκατεστημένοι ή να έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
 • Ατομική επιχείρηση.
 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.).
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ).
 • Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ).
 • Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου h Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές (υπό προϋποθέσεις).

Ελάχιστο ύψος επενδύσεων

Το ελάχιστο ύψος των επενδύσεων, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ως εξής:

 • Για Μεγάλες Επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ,
 • Για Μεσαίες Επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,
 • Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,
 • Για Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
 • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Χρηματοδοτικό σχήμα

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση. Στο 25% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Ανώτατα ποσά ενίσχυσης

Στην περίπτωση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3.000.000 € για όλα τα είδη ενισχύσεων.

Στην περίπτωση των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3.000.000 € για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 5.000.000€ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

To ανώτατο ποσό ενίσχυσης για μεμονωμένη επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπεράσει αθροιστικά τα 20.000.000€. To ανώτατο ποσό ενίσχυσης για συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να ξεπεράσει αθροιστικά τα 30.000.000€

Στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360ο» ενισχύονται επενδυτικά σχέδια

 • Εξόρυξης μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια (ΚΑΔ 08.11.11) και εξόρυξης γρανίτη, ψαμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) (ΚΑΔ 08.11.12), όταν πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις με υφιστάμενη ή μέχρι την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων της εξόρυξης, αποκτηθείσα, μεταποιητική δραστηριότητα.
 • Αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, (ΚΑΔ 36.00.20.01), όταν πραγματοποιούνται σε νησιώτικες περιοχές με αξιοποίηση ΑΠΕ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος τους.
 • Παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (ΚΑΔ 59 και 60.10.2, 60.20.1, 60.20.2.,60.20.3, 63.11.2, 63.11.21, 63.11.22) για τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios».
 • Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (ΚΑΔ 68.32.13.00) για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλοποιούνται σε έκταση άνω των τριακοσίων (300) στρεμμάτων.
 • Υπηρεσιών γηπέδου (ΚΑΔ 93.11.10.01) με κατασκευή τουλάχιστον έξι (6) γηπέδων και Υπηρεσιών κολυμβητηρίου (πισίνας) διαστάσεων άνω των 25 μέτρων αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς.
 • Υπηρεσιών Μηχανικών Πλυντηρίων (ΚΑΔ 96.01.19.02) και Υπηρεσιών Σιδερωτηρίου Ρούχων (ΚΑΔ 96.01.13.01) των οποίων η δραστηριότητα αφορά, σε ποσοστό άνω του 60%, υπηρεσίες σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, οίκους ευγηρίας κ.λπ. και το ελάχιστο ύψος υπερβαίνει το ένα (1) εκατομμύριο ευρώ.
 • Δημιουργίας κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου, με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.
 • Παροχής υπηρεσιών οίκων ευγηρίας (ΚΑΔ 87.30.11.01) με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.

Είδη Ενισχύσεων στο καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360ο»

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της:

 • Επιχορήγησης (μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις)
 • Φορολογικής απαλλαγής .
 • Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) .
 • Επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις η ενίσχυση περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω είδη εκτός της επιχορήγησης. Το κίνητρο της επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις χορηγείται στο 80% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων

Επιλέξιμες δαπάνες

Tα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360ο» Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22 μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις για επιλέξιμες δαπάνες: (A) Περιφερειακού χαρακτήρα για αρχική επένδυση, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με ενισχύσεις μη περιφερειακού χαρακτήρα των λοιπών τμημάτων του Γ.Α.Κ. και άλλων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή (Β) Αποκλειστικά μη περιφερειακού χαρακτήρα από τα υπόλοιπα τμήματα του Γ.Α.Κ. και άλλων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Α.1 Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. (45% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών και 80% σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ).
 • Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς: (Ι.) η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει, (ii.) η αγορά πραγματοποιείται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή της επιχειρηματικής εγκατάστασης, εκτός εάν πρόκειται για μικρή επιχείρηση, η οποία αποκτάται από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη, (iii.) η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Α.2 Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για

 • Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών,τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Α.3 Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

 • Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 7 δεν μπορεί να υπερβεί τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ.

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ΜμΕ
 • Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ

Ποσοστα Ενισχύσεων Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ)

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και την Περιοχή την οποία υλοποιείται. Βάση του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 κυμαίνονται :

ΠΕΡΙΟΧΕΣΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Κεντρική Μακεδονία 50% 60% 70%
Δυτική Μακεδονία 50% 60% 70%
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 50% 60%(1) 70%
Ηπείρου 50% 60% 70%
Θεσσαλίας 50% 60% 70%
Κρήτης 50% 60% 70%
Βορείου Αιγαίου 55% 65% 75%
Νότιο Αιγαίο 40% 50% 60%
Ιονίων Νήσων 40% 50% 60%
Δυτικής Ελλάδας 50% 60% 70%
Στερεάς Ελλάδας 40% 50% 60%
Πελοποννήσου (εκτός Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας) (2)  40% 50% 60%
Δυτικός Τομέας Αθηνών 15% 25% 35%
Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς/ Νήσοι 25% 35% 45%

Ο Βόρειος, ο Κεντρικός και ο Νότιος Τομέας Αθηνών δεν είναι επιλέξιμες περιοχές στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

(1) Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης στα καθεστώτα του παρόντος, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό (30%) για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις του παρόντος ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα. Στις ανωτέρω περιοχές, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, παρέχεται προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και πέντε τοις εκατό (5%) για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, επί της συνολικής βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου.

(2) Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό ενίσχυσης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 70% για τις μεσαίες 60% και για μεγάλες επιχειρήσεις στο 50% .

 

Ένταση Ενισχύσεων

Τα ποσοστά ενισχύσεων ανα είδος ενίσχυσης για τις επιλέξιμες δαπάνες χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) ως εξής:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΟΡΕΑΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΜΙΣΘΩΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΙΚΡΗ 100%
(μεγ.% του ΧΠΕ)
80%
(μεγ.% του ΧΠΕ)
100%
(μεγ.% του ΧΠΕ)
100%
(μεγ.% του ΧΠΕ)
    90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*    
ΜΕΣΑΙΑ 80%
(μεγ.% του ΧΠΕ)
- 80%
(μεγ.% του ΧΠΕ)
80%
(μεγ.% του ΧΠΕ)
  90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες* - 90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες* 90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*
ΜΕΓΑΛΗ 80%
(μεγ.% του ΧΠΕ)
- 80%
(μεγ.% του ΧΠΕ)
80%
(μεγ.% του ΧΠΕ)
  90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες* - 90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες* 90% ή 100% του ΧΠΕ στις ειδικές κατηγορίες*

 

 *Ειδικές κατηγορίες. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που:

 • Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές: ƒ Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, ƒ Περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα. ƒ Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και ƒ που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές
 • Υλοποιούνται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,
 • Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (90% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων) 
 • Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, τουλάχιστον 2 έτη πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

Αξιολόγηση

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβάλλονται στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360ο» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 θα αξιολογούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. Στόχος, για το παρόν καθεστώς, είναι η δημοσίευση της απόφασης του ελέγχου της αξιολόγηση να πραγματοποιείται εντός 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος. Στην περίπτωση που η διάρκεια αξιολόγησης υπερβεί τα χρονικά αυτά όρια, ο έλεγχος θα ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή, οποίος οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο εντός οκτώ (8) ημερών.

 

 

 

 

4887 / 2022 Αναπτυξιακός Νόμος | Doc

Ν. 4887/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-02-2022
ΦΕΚ Α' 16/04-02-2022


Ν. 4864/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/12/2021
ΦΕΚ A 237 - 02.12.2021

επικοινωνια Συμβουλοι Επιχειρησεων Θεσσαλονικη

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ