Baner Αναπτυξιακός Νόμος 4887 / 2022
Social Share:

Προκήρυξη «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» - του αναπτυξιακού νόμου Ν. 4887/2022 .
Αριθμ. 79187/05-08-2022(ΦΕΚ Β' 4210/09-08-2022) Κύκλος 1

Σκοπός του καθεστώτος « Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων » του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.
 Συγκριτική αξιολόγηση.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Στο καθεστώς« Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων » του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022  υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:

 • Α.Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων.
 • Β.Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.
 • Γ.Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, για δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
 • Δ.Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.
 • Ε.Ίδρυση, ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.
 • ΣΤ.Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (A' 155) , που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων, τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,
 • Ζ. Ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον:
  • ζα. φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,
  • ζβ. υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:
   • i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας
   • ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα
   • iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων
  • ζγ. Κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12868/24.7.2018 (Β' 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και
  • ζδ. Διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων, όπως αναγράφονται στα οικεία αδειοδοτικά έγγραφα.
 • Η. Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό Ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) , όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (A' 155) , (Υπό προϋποθέσεις)Στην ίδια Δημοτική Ενότητα υπάγεται ένα (1) επενδυτικό σχέδιο ανά φορέα συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων επιχειρήσεών του. Τα επενδυτικά σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και από την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας, δεν υποβάλλονται στο παρόν καθεστώς.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε).
 • Συνεταιρισμός.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),
 • Kοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό προϋποθέσεις.

Ελάχιστο ύψος επενδύσεων

Το ελάχιστο ύψος των επενδύσεων στις ενισχύσεις του Αναπτυξιακόυ Νόμου 4887, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ως εξής:

 • Για Μεγάλες Επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ,
 • Για Μεσαίες Επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,
 • Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,
 • Για Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
 • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Είδη Ενισχύσεων

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της:

 • Επιχορήγησης , μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, (* με ε εξαίρεση )
 • Φορολογικής απαλλαγής .
 • Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) .
 • Επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

 

* Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό (30% για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου από τις λοιπές διατάξεις της παρούσας ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα.

Ποσοστα Ενισχύσεων

Τα ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και την Περιοχή την οποία υλοποιείται. Βάση του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 κυμαίνονται :

 • απο 35% έως 75% για Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις ,
 • απο 25% έως 65% για Μεσαίες Επιχειρήσεις,
 • και απο 15% έως 55% για Μεγάλες Επιχειρήσεις,

Δείτε αναλυτικά τα Μέγιστα Ποσοστά Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου 4887 / 2022

Ποσοστά Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου 4887 / 2022


Το ποσό των ενισχύσεων που χορηγείται σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν υπερβαίνει το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.
Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 .
Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός περ. δ΄ αυτής αυτής που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%)..
Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις όλα τα κίνητρα πλην της επιχορήγησής που εξαιρείται , χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 τα ανωτέρω κίνητρα χορηγούνται εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. δ΄ αυτής που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).

Επιλέξιμες δαπάνες

Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων όπως αναφέρονται στις A. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ και τις

Β. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
 • Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.

 

 

 

 

 

4887 / 2022 Αναπτυξιακός Νόμος | Doc

Ν. 4887/2022
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-02-2022
ΦΕΚ Α' 16/04-02-2022


Ν. 4864/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/12/2021
ΦΕΚ A 237 - 02.12.2021

επικοινωνια Συμβουλοι Επιχειρησεων Θεσσαλονικη

Είμαστε στην διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη και ταυτόχρονα εφικτή λύση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ