Τηλ: 2310557185   | Email: grafesΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΣ ΕΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεωνgrafes.gr | Email: sym-panΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΣ ΕΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεωνsym-pan.gr
  • English
  • Ελληνικά
συμβουλοι επιχειρησεων θεσσαλονικη
συμβουλοι επιχειρησεων θεσσαλονικη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε.Ε.

συμβουλοι επιχειρησεων θεσσαλονικη

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη

Υπηρεσίες Συμβούλου υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων. Eνίσχυση της επιχειρηματικής ευημερίας μεταφορά τεχνογνωσίας και προστιθέμενης αξιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

H εταιρεία ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. παρέχει υπηρεσίες συμβούλου υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων δραστηριότητας στον γεωγραφικό χώρο της Β. Ελλάδας

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, επιχειρηματικών σχεδίων, προγραμμάτων σε αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Έρευνες αγοράς, marketing plan

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ενδεικτικά έργα ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. σύμβουλοι επιχειρήσεων βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις, ελεύθεροί επαγγελματίες, αστικές εταιρείες

ΕΡΓΑ

  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022  

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Ο Αναπτυξιακός 4887/2022(ΦΕΚ Α' 16/04-02-2022), αφορά επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Είδη ενίσχυσης: Επιχορήγηση,Φορολογική απαλλαγή,Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου

GRIDLIST

Εξαιρέσεις απο τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887 / 2022

Περιπτώσεις εξαιρέσεων και τομείς/ δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, ΚΑΔ κώδικοι δραστηριότητας, προβληματικές επιχειρήσεις

Επιλέξιμες Δαπάνες Αναπτυξιακού Νόμου 4887

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887 / 2022 μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις για επιλέξιμες δαπάνες: (A) Περιφερειακού χαρακτήρα για αρχική επένδυση, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με ενισχύσεις μη περιφερειακού χαρακτήρα…

Μέγιστα Ποσοστά Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου 4887 / 2022

Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) προσδιορίζει τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης στις επιλέξιμες περιοχές. Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο, και εκφράζεται ως ποσοστό των…

Καθεστώτα στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Έξυπνη Μεταποίηση ΕΣΠΑ 2022 2023
Νοεμβρίου 09, 2022

Έξυπνη Μεταποίηση

23/11/2022 έως 23/01/2023 «Έξυπνη Μεταποίηση», ΕΣΠΑ 2021-2027 προϋπολογισμός 73,2 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης από 250.000€ έως 6.000.000€. Διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων 24 μήνες. Επιδότηση από 25% έως 75%. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
Νοεμβρίου 08, 2022

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (Δράσης 3) - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Αναμένεται Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ
Νοεμβρίου 08, 2022

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (Δράσης 2) - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αναμένεται Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ
Νοεμβρίου 08, 2022

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (Δράσης 1) - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αναμένεται Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συστήματα Ποιότητας ISO Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Τα Συστήματα Ποιότητας ISO παρέχουν μέσα από μια δομημένη μέθοδο καταγραφής των βασικών προϋποθέσεών εγκατάστασης, διατήρησης και συνεχής βελτίωσης της απόδοσης κάθε επιχείρησης. Αποτελούν αποδεδειγμένο και αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου οι επιχειρήσεις να διευκολύνουν τη δημιουργία αξίας και εμπιστοσύνης για τον πελάτη.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 14001:2015 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά τα πρότυπα του ISO της σειράς 14001 του έτους 2015 αποτελεί ένα διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση ποιότητας των επιχειρήσεων.

ISO 22000 : 2018 Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων

Προληπτικό σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας στα τρόφιμα, το οποίο προλαμβάνει τους κινδύνους και αναγνωρίζει τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου.

ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά τα πρότυπα του ISO της σειράς 9001 του έτους 2015 αποτελεί ένα διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση ποιότητας των επιχειρήσεων.

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΣΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη
Στ. Δραγουμάνου 21 T.K. 54629
ΘεσσαλονίκηΕλλάδα
Τηλέφωνο/Fax:+302310 557185
Email:

 

επικοινωνια συμβουλοι επιχειρησεων


Στόχος μας η άμεση πληροφόρηση για την διαθεσιμότητα πρακτικών λύσεων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην βελτιστοποίηση δυναμική και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης σας


Go to Top