Τηλ: 2310557185   | Email: grafesΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΣ ΕΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεωνgrafes.gr | Email: sym-panΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΣ ΕΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεωνsym-pan.gr
  • English
  • Ελληνικά
συμβουλοι επιχειρησεων θεσσαλονικη
συμβουλοι επιχειρησεων θεσσαλονικη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε.Ε.

συμβουλοι επιχειρησεων θεσσαλονικη

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη

Υπηρεσίες Συμβούλου υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων. Eνίσχυση της επιχειρηματικής ευημερίας μεταφορά τεχνογνωσίας και προστιθέμενης αξιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

H εταιρεία ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. παρέχει υπηρεσίες συμβούλου υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων δραστηριότητας στον γεωγραφικό χώρο της Β. Ελλάδας

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, επιχειρηματικών σχεδίων, προγραμμάτων σε αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Έρευνες αγοράς, marketing plan

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ενδεικτικά έργα ΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. σύμβουλοι επιχειρήσεων βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις, ελεύθεροί επαγγελματίες, αστικές εταιρείες

ΕΡΓΑ

  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022  

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Ο Αναπτυξιακός 4887/2022(ΦΕΚ Α' 16/04-02-2022), αφορά επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Είδη ενίσχυσης: Επιχορήγηση,Φορολογική απαλλαγή,Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου

GRIDLIST

Εξαιρέσεις απο τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887 / 2022

Περιπτώσεις εξαιρέσεων και τομείς/ δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, ΚΑΔ κώδικοι δραστηριότητας, προβληματικές επιχειρήσεις

Επιλέξιμες Δαπάνες Αναπτυξιακού Νόμου 4887

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887 / 2022 μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις για επιλέξιμες δαπάνες: (A) Περιφερειακού χαρακτήρα για αρχική επένδυση, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με ενισχύσεις μη περιφερειακού χαρακτήρα…

Μέγιστα Ποσοστά Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου 4887 / 2022

Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) προσδιορίζει τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης στις επιλέξιμες περιοχές. Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο, και εκφράζεται ως ποσοστό των…

Καθεστώτα στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2021-2027

Έξυπνη Μεταποίηση ΕΣΠΑ 2022 2023
Δεκεμβρίου 09, 2022

Έξυπνη Μεταποίηση

έως 21/04/2023 «Έξυπνη Μεταποίηση», Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» προϋπολογισμός 73,2 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης από 250.000€ έως 6.000.000€. Διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων 24 μήνες. Επιδότηση από 25% έως 75%.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ ΕΣΠΑ
Δεκεμβρίου 07, 2022

Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Από 22/3/2023 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Επιχορήγηση / Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 3 τουλάχιστον ΕΜΕ. Προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ
Δεκεμβρίου 07, 2022

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Από 22/3/2023 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 Επιχορήγηση / Επιδότηση έως 50% για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ. Προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
Νοεμβρίου 08, 2022

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Aπό 23/2/2023 αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Ποσοστό ενίσχυσης έως 50% . Επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως 1.200.000€.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Νοεμβρίου 08, 2022

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Aπό 23/2/2023 αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Ποσοστό ενίσχυσης έως 50% . Επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.000€ έως 650.000€

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Νοεμβρίου 08, 2022

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Aπό 23/2/2023 αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Ποσοστό ενίσχυσης από 50% έως 60% . Επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συστήματα Ποιότητας ISO Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Τα Συστήματα Ποιότητας ISO παρέχουν μέσα από μια δομημένη μέθοδο καταγραφής των βασικών προϋποθέσεών εγκατάστασης, διατήρησης και συνεχής βελτίωσης της απόδοσης κάθε επιχείρησης. Αποτελούν αποδεδειγμένο και αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου οι επιχειρήσεις να διευκολύνουν τη δημιουργία αξίας και εμπιστοσύνης για τον πελάτη.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 14001:2015 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά τα πρότυπα του ISO της σειράς 14001 του έτους 2015 αποτελεί ένα διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση ποιότητας των επιχειρήσεων.

ISO 22000 : 2018 Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων

Προληπτικό σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας στα τρόφιμα, το οποίο προλαμβάνει τους κινδύνους και αναγνωρίζει τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου.

ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά τα πρότυπα του ISO της σειράς 9001 του έτους 2015 αποτελεί ένα διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση ποιότητας των επιχειρήσεων.

NEWSLETTER

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης

Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΣΓΡΑΦ.Ε.Σ. Ε.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη
Στ. Δραγουμάνου 21 T.K. 54629
ΘεσσαλονίκηΕλλάδα
Τηλέφωνο/Fax:+302310 557185
Email:

 

επικοινωνια συμβουλοι επιχειρησεων


Στόχος μας η άμεση πληροφόρηση για την διαθεσιμότητα πρακτικών λύσεων οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην βελτιστοποίηση δυναμική και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της επιχείρησης σας


Go to Top